top of page

Teenused

Kirjalik ja suuline tõlge eesti ja inglise keelest jaapani keelde
Jaapani keelt emakeelena kõnelev tõlk
Kirjalik tõlge
 • Eesti keelest jaapani keelde       (alates 0.15 eurot/eestikeelne sõna)

 • Inglise keelest jaapani keelde    (alates 0.12 eurot/ingliskeelne sõna)

 • Reklaamid

 • Teabetekstid

 • Kodulehed

 • Subtiitrid

 • Raamatud

 • E-kirjad

Suuline tõlge
 • Eesti keelest jaapani keelde       (alates 60 eur/t)

 • Inglise keelest jaapani keelde    (alates 75 eur/t)

 • Järeltõlge

 • Sosintõlge

NB! Vajadusel lisanduvad transpordi- ja ööbimiskulud.

bottom of page